سیستم های آبرسانی ساختمانهای بلند مرتبه:


سیستم های آب رسانی: طراحی و نقشه لوله کشی سیستم های آبرسانی برای ساختمانهای بلند تجاری مختلف عمدتا متاثر از فشار هیدرواستاتیک روی سیستم لوله کشی و در نتیجه ارتفاع ساختمان است. این وضعیت روی طراحی سیستم های لوله کشی آب سرد، آب گرم و آب مخزن بخار در ساختمان اثر میگذارد . لوله کشی آب داخلی و لوله آبپاش به خاطر جزییات دقیق طراحی کمتر با مشکلات هیدرواستاتیک مواجه میشوند.

سبستم های آب سرد و گرم همیشه سیستم های سرپوشیده و بسته هستند،در حالی که سیستم های آب مخزن معمولا یک سیستم آبی باز است. یک سیستم آبی بسته سیستم هایی است که جریان پمپاژ شده آن در هیچ نقطه ای در معرض جو و اتمسفر قرار نمیگیرد. نمونه سیستم های آبی سرپوشیده و بسته در یک ساختمان می تواند سیستم های آبی سرد و گرم باشد که آب را به دستگاههای انتقال حرارت مختلفی میفرستند که وظیفه این دستگاه ها تهیه هوای مطبوع برای ساختمان است.این سیستم ها همیشه حاوی مخزن بزرگی هستند که میتواند یک مخزن بزرگ باز یا بسته باشد.مخزن بزرگ باز همیشه در بالاترین نقطه سیستم های قرار میگیرد و رو به جو باز است(سطح رویی مخزن باز است ) ولی میزان آب در مخزن تا اندازه های دارای اهمیت است که به مفهوم یک سیستم آبی بسته (یعنی سیستمی که در معرض هوا قرار ندارد)صدمه نزند. 

یک سیستم باز سیستمی است که در آن جریان پمپاژ شده. در یک یا چند نقطه در سیستم لول های در معرض فشار هوا قرار میگیرد. به عنوان مثال برج خنک کننده در نقطه های در معرض هوا قرار میگیرد،که آب به داخل برج خنک کننده تخلیه میشود و در حوضچه برج خنک کننده در معرض هوای باز قرار میگیرد . اگر بجای یک برج خنک کننده از یک کولر تبخیری یا یک کولر خشک استفاده شود ،حرارت را از دستگاه سرمایش منتقل میکند ، و در این صورت سیستم لوله کشی به جای یک سیستم باز یک سیستم بسته است. در یک ساختمان اداری و تجاری کاملا بزرگ خیلی به ندرت از کولرهای تبخیری یا خشک استفاده میشود. ولی معمولا از آنها برای جاب هجایی حرارت از سیستم های سرمایش فرعی در بخشهایی از ساختمانهای تجاری بلند استفاده میشود ،آنها بیشتر در فضاهای مخزن خنک کننده اضافی یا روی یک ایستگاه عملیاتی بزرگ مثل یک مرکز اطلاعات نصب میشوند.

ملاحظات هیدرواستاتیکی: ویژگی اصلی در طراحی سیستم لوله کشی در یک ساختمان بلند فشار هیدرواستاتیکی است که به واسطه ارتفاع ساختمان به وجود می آید. این فشار هیدرواستاتیک نه تنها روی لول هکشی ،اسباب و شی رهای مربوط به آن ، بلکه روی تجهیزات نصب شده در ساختمان نیز تاثییر میگذارد در مورد سیستم آب سرد احتمالا از دستگاهی استفاده میشود که شامل قطعات خنک کننده ،لوله کشی مخصوص به پمپهای آب سرد،رادیاتورهای خنک کننده نصب شده در سیستم های سرمایش هوا و مبدل های حرارتی است. فهرست مشابهی از لوله ها، شی ها و لوازم را نیز میتوان برای هر سیستم پمپاژ موجود در پروژه (مثل سیستم آب مخزن یا هر نوع سیستم آب گرم) در نظر گرفت.

علاوه بر افزایش فشار استاتیکی که به واسطه ارتفاع هیدرواستاتیک ساختمان به وجود آمده است،فشارهای دینامیکی هم وجود دارند که لزوما از طریق پمپها در هر ساختمان بلندی به وجود می آیند و این فشارها را باید به فشار استاتیکی اضافه کرد تا بتوان فشار کاری موجود در هر بخش از سیستم لوله کشی ساختمان را برآورد کرد.

فشار دینامیک موجود در پمپ تلفیق عناصر زیر خواهد بود: افت حاصل از لوله کشی و اجزای مربوط به آن.  فشار در دورترین تجهیزات که لازمه حرکت و کارکرد دستگاه است.  این مقوله میتواند شامل افت فشار در شیر کنترل دستگاه و افت حاصل از اصطکاک یا افت فشار در سرتاسر دستگاه باشد.

پمپ 


افزایش فشار حاصل از پمپها ، زمانی به وجود می آید که آنها با جریان کم و نزدیک به خروجی بسته پمپ کار میکنند. تعیین فشار کاری لوله و دستگاهی که در ارتفاعات مختلف ساختمان به سیستم لوله کشی وصل شده است،امری ضروری است. این کار به واسطه افزودن حداکثر فشار هیدرواستاتیکی در یک محل خاص به حداکثر فشار دینامیکی است که میتواند از طریق پمپها در آن نقطه و محل خاص به وجود آید. حداکثر فشار دینامیک در نظر گرفته شده باید به میزانی باشد که توسط پمپ و با حداکثر سرعت در نزدیکی نازل پمپ به وجود آید. حتی اگر از سرعتهای مختلف پمپی هم استفاده شود باز هم باید چنین حالتی در نظر گرفته شود. چون این مکان وجود دارد که پمپها در نقطه نهایی هم با حداکثر سرعت ، کار خود را انجام دهند.

چیدمان های لوله کشی آب سرد: چیدمان لوله های آب سرد در هر پروژه های با توجه به تجربه مهندس طراح تاسیسات ، در محل استقرار پروزه و نیاز های پروژه با فرضیات مختلفی روبرو میشود. اساسا دو روش وجود دارد که در ساختمانهای تجاری بلند ، دارای کاربرد مناسبی هستند. هر دو راهکار اصلی ممکن است توسط مهندس طراح دستخوش تغییرات گردد و منجر به اصلاح مفاهیم پایه شود. اولین روش، چیدمانی است که در آن پمپهای مربوط به قطعات چیلر آب سرد را به حلقه های خنک کننده آب سرد و یکی دیگر از رادیاتورهای نصب شده در پروژه منتقل میکند که نیازمند آب سرد است. 

تاثیر مکان قطعه خنک کننده : تصمیم گیری مرتبط با سطحی که قطعات چیلر و پمپهای پشتیبانی آب سرد و آب مخزن در ساختمان روی آن مستقر میشود میتواند روی دستگاه چیلر ، پمپها ، لوله کشی و اسباب و شیرهای مربوط به لوله کشی نیز تاثیر به سزایی داشته باشد . این تاثیر اقتصادی نتیجه تغییر در طراحی فشار کاری خواهد بود که در آن همه دستگاهها ،لوله ها و شیرها تحت تاثیر سیستم قرار خواهند گرفت. دستگاه خنک کننده را میتوان در هر سطحی از یک ساختمان ، از یک موتورخانه در زیرزمین تا روی پشت بام مستقر کرد.  


اشتراک گذاری در