عملگرها - Actuators


عملگرها یکی از مهمترین تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستند که باعث میشوند عملیات مستمر در بالاترین فشار با کارایی بالا و در امنیت کامل انجام شوند و از این رو برای خطوط نفت و گاز حیاتی هستند.

حفاری:

در حال حاضر برای اجرای موثر برنامه های کاربردی و حفاری های گسترده در سایت های پتروشیمی ،که در آن کنترل فشار دریچه های هوای فشرده ضروری است ،از عملگرهای الکتریکی استفاده میشود. این یک راه حل جامع اما قدرتمند است که به طور مساوی در برنامه های کاربردی خطوط لوله به خوبی عمل می کند. هر کجا دما و سایر عوامل تهدید کننده دچار مشکل می شوند ، عملگرها نیز با مشکل مواجه هستند.

رهبری درست:

در حال حاضر شما می توانید انتشار گازهای متان را به عملگرهای پیشرفته برقی گزارش کنید و درآمد خود را افزایش دهید . عملگرهای الکتریکی یک راه حل ثابت برای جداسازها،آسانسورهای ساختگی و مصنوعی و پمپ های تزریق است. با حذف نیاز به خروج گاز طبیعی به جو ، این عملگر برای محیط زیست کارآمد است. این سیستم قدرتمند اما جمع و جور ، تکنولوژی سرو موتور و پیچ غلتک را برای رسیدن به طول عمر بیشتر تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی با سرعت و دقت فوق العاده ای باهم ادغام میکند.

از بین بردن انتشار گاز های گلخانه ای به وسیله عملگرهای الکتریکی:

برای شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی ، انتشار گازهای گلخانه ای از طریق عملگر پنوماتیک به یک هزینه عمده از دست رفته از درآمد گاز و جریمه های احتمالی تبدیل شده است.  سایت های کنترل از راه دور پتروشیمی اغلب از کنترلرهای پنوماتیک گاز طبیعی برای کنترل فرآیند استفاده می کنند.  کنترلرها به طور پیوسته برای تولید جریان گاز طبیعی تغذیه میشوند و منجر به انتشار قابل توجه متان به جو می شوند. مطالعات جدید نشان می دهد انتشار گاز از این عملگرهای پنوماتیک فشار پایین بسیار بالاتر از پیش بینی های انجام شده است،که می تواند مقررات اصلی امنیتی را تحت تاثیر قرار دهد.علاوه بر این ، استفاده از هر وسیله ای که متان را در یک محفطه بسته قرار میدهد ، باعث میشود که منطقه به عنوان یک گزینه احنمالی انفجار محسوب شود و به هزینه تجهیزات پتروشیمی اضافه شود.یک راه حل برای حل این مشکلات تخلیه، استفاده از یک عملگر الکتریکی به جای عملگرهای پنوماتیک به منظور از بین بردن کامل خروجی متان است. این عملگرها بازده از دست رفته گاز خروجیو نیاز به نظارت بر انتشار را کاهش میدهد.

عملگرها چگونه کار می کنند:

هر شیر نیاز به وسیله ای دارد که به کمک آن بتواند به درستی عمل کند. چرخ های دستی ، اهرم ها، چرخ دنده ها و موتورهای محرک ، گزینه های مختلفی هستندکه برای دستیابی به این هدف وجود دارند.عملگرها وسیله ای هستند که با استفاده از آنها یک شیر میتواند به صورت اتوماتیک وظیفه خود را انجام دهد بدون اینکه به دخالت انسان برای چرخاندن و یا باز کردن شیر نیازی باشد. عملگرها می توانند از راه دور وارد عمل شوند و به عنوان مکانیسم خاموش شدن یا بسته شدن شیرها در وضعیت اضطراری عمل کنند. در حالیکه دخالت انسان در اینگونه موارد می تواند بسیار خطرناک باشد. به صورت ساده تر، ماهیت یک عملگر در واقع یک مکانیسم کنترل است  که توسط یک منبع انرژی تغذیه میشود و کار میکند. این انرژی میتواند فشار هیدرولیک ، فشار پنوماتیک یا جریان الکتریکی باشد که بخش های مکانیکی داخلی موتور را حرکت می دهد.

هر شیر نیاز به وسیله ای دارد که به کمک آن بتواند به درستی عمل کند. چرخ های دستی ، اهرم ها، چرخ دنده ها و موتورهای محرک ، گزینه های مختلفی هستندکه برای دستیابی به این هدف وجود دارند.

انواع عملگرها:

عملگر دوگانه:  عملگرهایی با عملگر دوگانه در پیکربندی دو طرفه خود دارای هوا و مایع ذخیره شده در هر دو طرف پیستون هستند، که فشار یک طرف آن بالاتر است و نیرویی که برای به حرکت درآوردن سوپاپ لازم است به سوپاپ اعمال شود را ایجاد میکند. این پیکربندی از هوا / مایع به عنوان انرژی برای باز کردن و بستن شیر استفاده می کند.

عملگر فنری: عملگرهای فنری در پیکربندی خود دارای هوا/ مایع تنها در یک طرف پیستون هستند و انرژی لازم برای حرکت مکانیسم ها از جانب فنر در طرف مقابل تولید میشود. این پیکربندی از هوا یا مایع به عنوان انرژی برای باز کردن یا بستن شیر استفاده می کند. در حالی که فنر به این منظور عمل می کند تا حرکت مخالف را تحت تاثیر قرار دهد.

عملگر پنوماتیک:  عملگرهای پنوماتیک از هوای فشرده برای تولید انرژی عملیاتی استفاده می کنند. این عملگرها سریع پاسخ می دهند ، اما برای محیط های تحت فشار بالا که گاز در آنها فشرده میشود ایده آل نیستند . عملگرهای پنوماتیک همچنین می توانند به عنوان عملگر فنری یا عملگر با عملکرد دو گانه نیز استفاده شود.

شیر میراب با عملگر پنوماتیک

برنامه های کاربردی:  انقلاب صنعتی موجب استفاده از آب برای سوپاپ های هیدرولیکی شد و تا سال 1920 به کارگیری عملگرها ی پنوماتیک در تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شدت گرفت. با اختراع کارخانه های پیشرفته تر با نیاز های بالاتر فشار، طرح های الکتریکی پیشرفته تر شدند و همچنین نوآوری هایی مانند عملگرهای گاز بیش از نفت ، توسعه یافت. در حدود دهه 1950 عملگرهای گازی برای تامین نیاز خطوط لوله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به فشار های بالا و همچنین عملگرهای الکتریکی هیدرولیک بی ضرر برای کاربردهای بحرانی ایجاد شدند.  


اشتراک گذاری در