دستور العمل استفاده از پمپ های کف کش و فاضلابی:

دستور العمل استفاده از پمپ های کف کش و فاضلابی:

1)نحوه نام گذاری : الف:سری BEST نام مدل: BEST نوع:2 فقط برای تکفاز:M 

ب:سری RIGHT  نام مدل: RIGHT کد توان(hp):75 فقط برای تکفاز:M

ج:سری DW نام مدل: DW کد توان(hp):75 فقط برای تکفاز:M 

2)محدوده کار شرایط کاری پمپ هابه شرح زیر میباشد:

الف:سریBEST 

BEST

حداکثردما

35 درجه سانتی گراد

حداکثر قطر ذرات معلق

یک سانتی متر (2CM در مورد BEST ONEVOX)

حداکثر عمق غوطه وری

5 متر برای مدل های BEST 0-1

10متر برای مدل های BEST 2-5

قطر دهانه خروجی

4/11اینچ برای مدل های BEST 0-1

2/11اینچ برای مدل های BEST 2-5

حداکثر تعداد دفعات مجاز خاموش و روشن شدن

30بار در ساعت برای مدل های BEST 0-1

20بار در ساعت برای مدل های BEST 2-5


ب)سری RIGHT

RIGHT

حداکثردما

40 در جه سانتی گراد

حداکثر قطر ذرات معلق

35 میلی متر

حداکثر عمق غوطه وری

10متر

قطر دهانه خروجی

2/11اینچ

حداکثر تعداد دفعات مجاز خاموش و روشن شدن

20بار در ساعت


ج)سری DW

DW

حداکثردما

40 درجه سانتی گراد

حداکثر قطر ذرات معلق

50 میلی متر

حداکثر عمق غوطه وری

10متر

قطر دهانه خروجی

2 اینچ

حداکثر تعداد دفعات مجاز خاموش و روشن شدن

20 بار در ساعت


3)نحوه نصب پمپ ها: قبل از نصب مطمئن شوید شرایط کاری مورد انتظار از پمپ ، متناسب با توان و ظرفیت آن است.شرایط کاری پمپ روی پلاک آن درج شده است.  از لوله با قطر مناسب استفاده نمایید.سایر لوله نباید از سایز دهانه خروجی کمتر باشد. برای نصب دائم بهتر است از لوله های فلزی استفاده شود. لوله های انعطاف پذیر می تواند در نصب موقت مورد استفاده قرار گیرد. کنترل نمایید ابعاد محل نصب پمپ مناسب باشد. در مورد پمپ هایی که دارای فلوتر هستند طول کابل فلوتر را با توجه به حداقل و حداکثر مقدار آب تنظیم نمایید. بررسی نمایید که کار کردن پمپ در سیستم ، نیاز به خاموش و روش کردن بیش از حد الکتروپمپ ندارد. برای پایین فرستادن پمپ از طناب یا زنجیری که به دستگیره یا قلاب روی پمپ متصل نموده اید استفاده کنید. به هیچ عنوان از سیم برق پمپ به این منظور استفاده نکنید. در پمپ های سه فاز ، تابلوی برق باید مجهز به کنترل بار مناسب باشد.

4)راه اندازی پمپ:  پمپ هایی که داری فلوتر میباشند،بطور اتوماتیک با رسیدن سطح آب به حد ماکزیمم،روشن شده و پس از آن که سطح آب به حداقل رسید خاموش میشوند. اما در صورتیکه پمپ دارای فلوتر نیست خاموش و روشن کردن پمپ باید به صورت دستی و توسط اپراتور انجام شود. به خاطر داشته باشید،یکی از مهمترین دلایل سوختن الکتروپمپ ها ، خشک کار کردن آن هاست. استفاده از فلوتر برای روشن و خاموش کردن پمپ از این نوع آسیب جلوگیری میکند. در صورتیکه پمپ دارای فلوتر نمی باشد،حتما باید کنترل کافی برای جلوگیری از کار کردن بدون آب پمپ ، انجام شود. در پمپ های سه فاز پس از راه اندازی اولیه مطمئن شوید الکتروپمپ برعکس نمی چرخد. پمپی که برعکس میچرخد هد و دبی بسیار کمی دارد. در صورتیکه پس از راه اندازی الکتروپمپ با این شرایط مواجه شدید. برای اصلاح این وضعیت ، جای دوتا از فازها را باهم عوض نمایید. در پمپ های مدل RIGHT,DW یک سوراخ کوچک روی پوسته پمپ برای هواگیری وجود دارد. حین کار پمپ ممکن است یک جت کوچک آب خروجی از این سوراخ مشاهده شود.

5)تعمیر و نگهداری: برای نگهداری صحیح از الکتروپمپ و اطمینان از این که عمر زیادی خواهد داشت،باید پروانه پمپ را تمیز نگه داشت و از انسداد فیلتر و قسمت مکش جلوگیری کرد. قبل از شروع عملیات تعمیر و نگهداری،جریان برق را قطع نمایید.

الف:پمپ مدل BEST 0  برای جلوگیری از ایجاد جراحت ، دستکش کار بپوشید. دو عدد پیچ که فیلتر را محکم میکند باز نمایید. فیلتر را باز نمایید. چهار پیچی که در پوش مکش را محکم کرده باز نمایید. درپوش مکش را باز نمایید.  در این حالت پروانه پمپ قابل مشاهده است.(مطمئن شوید پروانه تمیز است.)

ب:پمپ مدل BEST 1-2-3-4-5 برای جلوگیری از ایجاد جراحت ، دستکش کار بپوشید. سه عدد پیچ که فیلتر را محکم میکند باز نمایید. فیلتر را باز نمایید.  صفحه واسطه را جدا نمایید.برای این کار سه عدد فاصله انداز و سه عدد مهره مربوط را باز کنید. به کمک یک پیچ گوشتی واشر نایلونی را خارج نمایید. قبل از بستن دوباره اجزا این واشر را تعویض نمایید. ارینگ را بیرون آورید.

ج:پمپ های مدل RIGHT  برای جلوگیری از ایجاد جراحت ، دستکش کار بپوشید. سه پیچی که پایه ها و درپوش مکش را محکم کرده باز نمایید. ارینگ را جدا نمایید  در این حالت پروانه پمپ قابل مشاهده است.مطمئن شوید پروانه تمیز است. مطمئن شوید فاصله بین پروانه و پوسته تمیز است.

د:پمپ های مدل DW  برای جلوگیری از ایجاد جراحت ،دستکش کار بپوشید. شش پیچی که پوسته پمپ را بسته نگه می دارد باز نمایید.(غیرازمهره هایی که به بدنه جوش داده شده است) پوسته پمپ را به بیرون بکشید. ارینگ را جدا نمایید .  در این حالت پروانه پمپ قابل مشاهده است. مطمئن شوید پروانه تمیز است. مطمئن شوید فاصله بین پروانه و پوسته تمیز است.


اشتراک گذاری در