این شیر به منظور تامین آب برای تجهیزات آتش نشانی و تجهیزات حفاظت در برابر آتش ، برداشت محلی و تخلیه آب شستشویی خطوط شبکه شهری و هواگیری خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرند.

مشخصات عمومی این نوع شیر:

1)نوع وظیفه عملکرد هیدرولیکی:به منظور قطع و وصل جریان 2)نوع حرکت قطعه مسدود کننده: حرکت خطی 3)نوع اتصاال به خط لوله: فلنجی 4)نوع محرک : دستی

از مزایای استفاده از این شیر:

1)استفاده از مواد مقاوم به خوردگی در ساخت قطعات داخلی  2)سهولت تعمیر قطعات داخلی 3)بسته ماندن شیر در صورت اصابت ضربه  4)تخلیه آب پس از هر بهره برداری و جلوگیری از یخ زدگی آب.

اشتراک گذاری در