جدیدترین
محصولات

​شیر پروانه ای فلنج دار

خواندن بیشتر
​شیر سوزنی

خواندن بیشتر
​شیر کشویی زبانه فلزی

خواندن بیشتر
شیر هوای دیسکی(خلاءشکن)

خواندن بیشتر
شیر تخلیه مخروط ثابت(هاول بانگر)

خواندن بیشتر
شیر هوای تک محفظه دو روزنه

خواندن بیشتر
شیر هوای دو محفظه دو روزنه

خواندن بیشتر
شیر هوای دو محفظه دو روزنه

خواندن بیشتر
​شیر پروانه ای بدون فلنج (با گیربکس دستی)

خواندن بیشتر